ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ευριπίδης Καμωνάς ΠΕ Οικονομολόγος ekamonas@tzoumerka-park.gr
Χρυσάνθη Ζέρβα ΠΕ Γραμματέας xzerva@tzoumerka-park.gr
Βασιλική Καλτσούνη ΠΕ Περιβαλλοντολόγος vkaltsouni@tzoumerka-park.gr
Χαρίκλεια Μπίσα ΠΕ Βιολόγος rbisa@tzoumerka-park.gr
Αγγελική Λαζαρίδου ΠΕ Δασολόγος alazaridou@tzoumerka-park.gr

Με στόχο την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Φορέα λόγω COVID-19,
παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την αποστολή e-mail μηνυμάτων
στο  park.tzoumerka@gmail.com, για την επικοινωνία σας.