News

Διάκριση παγκόσμιας εμβέλειας για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου – Πιστοποίηση για το βιώσιμο τουρισμό

Πιστοποίηση για το βιώσιμο τουρισμό

Μετά από πολύμηνη διαδικασία αξιολόγησης μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση αποτελεί πλέον γεγονός για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς πιστοποιήθηκε με την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για το Βιώσιμο Τουρισμό» από την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Πάρκων και Προστατευόμενων Περιοχών (EUROPARC) που εδρεύει στο Ρέγκενσμπουργκ της  Γερμανίας.

Το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου είναι η πρώτη προστατευόμενη περιοχή της Ελλάδας, που κατάφερε να ενταχθεί σε ένα διεθνές δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που έχουν λάβει αυτή τη διάκριση. Αρκεί να αναφερθεί ότι τα μέλη του EUROPARC είναι χιλιάδες προστατευόμενες περιοχές από 36 χώρες, ενώ τα μέλη που έχουν πιστοποιηθεί με την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Βιώσιμο Τουρισμό» είναι 144 περιοχές από 17 χώρες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.european-charter.org/home/.

Ο φάκελος υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το Εθνικό Πάρκο, υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 με την υποστήριξη και συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου. Συγκεκριμένα ο φάκελος υποψηφιότητας για την πιστοποίηση του Εθνικού Πάρκου αποτέλεσε μια από τις δράσεις του έργου με τίτλο «Περιβαλλοντικά Πάρκα (ΕPA)», του προγράμματος  Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε ως εταίρος. Τον Απρίλιο 2016, η κ. Μarja van Loef, ως εκπρόσωπος του δικτύου επισκέφτηκε την περιοχή με σκοπό να αξιολογήσει την πληρότητα του φακέλου, ο οποίος προϋποθέτει τη δημιουργία και λειτουργία ενός φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων, σύλλογοι, κ.λπ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις με εκπροσώπους υπηρεσιών, τοπικών φορέων και επιχειρηματιών στα Ιωάννινα και στους Δήμους Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων και δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν θέματα που απασχολούν τους χρήστες του Εθνικού Πάρκου.

Η πιστοποίηση για την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για το Βιώσιμο Τουρισμό», έχει πενταετή ισχύ, είναι φυσικά σημαντική για την προβολή ολόκληρης της περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο, αλλά παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και να διασφαλίσει ότι ο τουρισμός θα συμβάλλει στην ισόρροπη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Στους τοπικούς παράγοντες και φορείς δίνεται η δυνατότητα μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, όπως είναι η λειτουργία του φόρουμ, η ενεργοποίηση ομάδων και επιτροπών, να συζητάνε για κοινά προβλήματα που σχετίζονται με τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, την προβολή της περιοχής, την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων κ.λπ., και να προτείνουν μέτρα και λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθή χρήση των φυσικών πόρων, τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, των τοπικών επιχειρήσεων και των επισκεπτών.

Επιπλέον, μεταξύ των μελών του διεθνούς δικτύου, δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθεί καλύτερη συνεργασία με άλλα Εθνικά Πάρκα (π.χ. Αμπρούτσο, Cabo de Gata), με  σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης, την εκπαίδευση-κατάρτιση των ενδιαφερομένων και των επιχειρηματιών, την εναρμόνιση με τα παγκόσμια πρότυπα αναφοράς για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την ορθή χρήση των φυσικών πόρων, την αποτελεσματική επικοινωνία με τους επισκέπτες  για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, τη δημιουργία οφέλους από τον τουρισμό για την τοπική οικονομία.

Η διάκριση που επιτεύχθηκε για το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής και άριστης συνεργασίας απλών πολιτών, επιχειρηματιών, φορέων και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Φορέα Διαχείρισης που εμπλέκονται μέσα και γύρω από την προστατευόμενη περιοχή στην ανάπτυξη και διαχείρισή της. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Περιφέρεια Ηπείρου που στέκεται πάντα αρωγός μας σε παρόμοιες πρωτοβουλίες και ειδικότερα όλους όσους υπηρεσιακούς παράγοντες συνέβαλαν ώστε να επιτευχθεί αυτό το εγχείρημα.

Τέλος, ευελπιστούμε μελλοντικά σε μια μόνιμη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση (α’ και β’ βαθμού), αλλά και με όλους τους χρήστες της προστατευόμενης περιοχής  πάντα με στόχο το μέγιστο όφελος της εν λόγω περιοχής και των τοπικών κοινωνιών.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.  : 26510 43663,
Φαξ : 26510 43575
E-mail : park.tzoumerka@gmail.com

Με στόχο την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Φορέα λόγω COVID-19,
παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την αποστολή e-mail μηνυμάτων
στο  park.tzoumerka@gmail.com, για την επικοινωνία σας.