News

Επίσκεψη του Βουλευτή Σταύρου Καλογιάννη στα γραφεία του Φ.Δ.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ,

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Δελτίο Τύπου

Επίσκεψη του Βουλευτή Σταύρου Καλογιάννη στα γραφεία του ΦΔ

 

Επίσκεψη στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου πραγματοποίησε την Πέμπτη 17/7/2014 ο Βουλευτής Ιωαννίνων Σταύρος Καλογιάννης, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Χασάνη, τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ιωάννη Καραμπίνα, Γιώργο Λεοντάρη, Αθανάσιο Μπαζούκα και το προσωπικό κ.κ. Ρίκα Μπίσα, Βασιλική Καλτσούνη, Αγγελική Λαζαρίδου, Ευριπίδη Καμωνά.

Στη συνάντηση αυτή ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν «δια ζώσης» τον Σταύρο Καλογιάννη για τα σημαντικότερα γεγονότα που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης κατά τη χρονική περίοδο από το 2009 έως σήμερα. Ο Υπουργός ενημερώθηκε για τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στο Εθνικό Πάρκο, τα προγράμματα επόπτευσης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, καθώς και για τα σημαντικότερα προβλήματα, που έχουν καταγραφεί κατά τη διετή παρουσία του προσωπικού στην προστατευόμενη περιοχή. Ο Πρόεδρος του ΦΔ  αναφέρθηκε στη γραφειοκρατία που έχει να αντιμετωπίσει ο Φορέας κατά τη συνεργασία του με τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, που συχνά αποτελεί τροχοπέδη στην υλοποίηση σημαντικών έργων για την προστατευόμενη περιοχή. Ειδικότερα, ο κ. Χασάνης αναφέρθηκε στην μεγάλη καθυστέρηση έγκρισης του αρχικού Τεχνικού Δελτίου του Πάρκου, με συνέπεια να καθυστερήσει  η οργάνωση της λειτουργία του Φορέα, και η υλοποίηση της χρηματοδοτικής πρότασης που είχε υποβάλει ο Φορέας στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Ο Σταύρος Καλογιάννης αναφέρθηκε στο ιστορικό ίδρυσης του Εθνικού Πάρκου, όταν ήταν υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ και στη μεγάλη προσπάθεια που είχε γίνει για να τεθούν οι βάσεις για τη λειτουργία του Πάρκου, με τη θεσμοθέτηση του Προεδρικού Διατάγματος, τον Φεβρουάριο του 2009 την εκπόνηση και έγκριση των Κανονισμών λειτουργίας. Αναφέρθηκε ακόμη σε ρύθμιση του Ν. 3734/2009, βάσει του οποίου δίνεται η δυνατότητα να εξασφαλιστεί  σημαντικό έσοδο για το Φορέα από κάθε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει άδεια παραγωγής για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό εντός προστατευόμενης περιοχής (εξασφαλίζεται ειδικό τέλος 1%).

Ο Πρόεδρος του ΦΔ αναφέρθηκε στα σημαντικότερα μελλοντικά σχέδια και δράσεις του Φορέα όπως η εκπόνηση του πενταετούς Διαχειριστικού Σχεδίου, η δημιουργία Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, η ίδρυση κτηνοτροφικού πάρκου, η δημιουργία σύγχρονων υποδομών και υλικού για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για το μέλλον των Φορέων Διαχείρισης και για την ανάγκη να επιλυθούν ζωτικά προβλήματα όσον αφορά την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών με πάγια χρηματοδότηση από το κράτος, τη στελέχωση του ΦΔ με το απαραίτητο τακτικό προσωπικό, την αντιμετώπιση άλλων διοικητικών και λειτουργικών προβλημάτων, την αλλαγή του νομικού πλαισίου ώστε οι Φορείς να μπορούν να έχουν ίδια έσοδα. Επίσης, συζητήθηκε η ανάγκη να αποκτήσουν ανακριτικά καθήκοντα οι εμπλεκόμενοι εργαζόμενοι του ΦΔ, έτσι ώστε η επόπτευση της προστατευόμενης περιοχής να είναι πιο αποτελεσματική.

Ο Σταύρος Καλογιάννης αφού συνεχάρη το Συμβούλιο και το προσωπικό του Φορέα γιατί σε μικρό χρονικό διάστημα έθεσαν σε λειτουργία το Φορέα, με σημαντική παρουσία σε όλη την περιοχή προστασίας,  δήλωσε ότι θα βοηθήσει στην επίλυση των διαφόρων προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 28 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας μας, θέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις στον αρμόδιο Υπουργό ΠΕΚΑ.

 

Τηλ. για επικοινωνία: 26510 43663, Ρίκα Μπίσα

Με στόχο την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Φορέα λόγω COVID-19,
παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την αποστολή e-mail μηνυμάτων
στο  park.tzoumerka@gmail.com, για την επικοινωνία σας.