Οικότοποι

Το ισχυρό ανάγλυφο, οι μεγάλες υψομετρικές διαφορές (144μ – 2.429μ) και ο μεγάλος αριθμός ρεμάτων συμβάλλουν στη δημιουργία πολλών και διαφορετικών φυσικών οικοτόπων που παράλληλα χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία ειδών.

Μερικοί από τους εν λόγω φυσικούς οικοτόπους είναι : τα αλπικά λιβάδια, τα δάση ελάτης, πεύκης, φυλλοβόλων ειδών όπως οι βελανιδιές, οι κουμαριές, οι αγριοκερασιές, οι φουντουκιές, οι κουτσουπιές, οι φλαμουριές, τα πλατάνια κ.λπ. καθώς και το μοναδικό δάσος Ιτάμου  που συναντάται στα ανατολικά του Πάρκου (περιοχή του  Ασπροποτάμου).

Στα διάκενα των δασών και στα αλπικά λιβάδια φύονται  χρήσιμα αρωματικά φυτά και θεραπευτικά βότανα. Πιο χαρακτηριστικά είναι η άγρια μέντα, το σαλέπι, το τσάι, η ρίγανη, ο κόκκινος κρίνος, οι ορχιδέες, και πολλά άλλα φυτά, τα οποία κατά την ανθοφορία τους, δημιουργούν ένα συνονθύλευμα αρωμάτων, χαρακτηριστικών  των ορεινών περιοχών. Οι οικότοποι που αναγνωρίστηκαν στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου στις τρεις περιοχές (site) Natura GR2130007, GR2110002, GR2130013 (Ειδική περιβαλλοντική μελέτη ) περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω πίνακα.

 

Κωδ. Τύπου Οικοτόπου Ονομασία Τύπων Οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
3280 Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή από Paspalo-Agrostidion  και πυκνή βλάστηση με μορφή παραπετάσματος από Salix και Populus alba στις όχθες του
3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
4090 Ενδημικά ορο-Μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους
5210 Δενδρώδεις  σκληρόφυλλοι θαμνώνες (matorral) με Juniperus spp.
6230* Πλούσιοι σε είδη λειμώνες με Nardus σε πυριτικά υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των ημιορεινών ζωνών  της ηπειρωτικής Ευρώπης)
8140 Βλάστηση λιθώνων (σαρών) της Ανατολικής Μεσογείου
8210 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση
9270 Ελληνικά δάση οξιάς με Abies borisii-regis
92C0 Δάση με Platanus orientalis (Platanion orientalis)
9530* (Υπο -)Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα (Pinus nigra)
9560* Ενδημικά δάση με αρκεύθους (Juniperus spp.)
9130 Δάσος οξιάς της Asperulo-Fagetum
9340h Θαμνώνες και δάση αείφυλλων σκληρόφυλλων με αριά (Querus ilex) και δάφνη(Laurus nobilis)
9280h Yποβαθμισμένοι βοσκούμενοι θαμνώνες με πουρνάρι (Quercus coccifera), φιλλύκι (Phillyrea latifolia) & οξύκεδρο κέδρο (Juniperus oxycedrus)
5350h Μικτοί θαμνώνες αείφυλλων σκληρόφυλλων και φυλλοβόλων με πουρνάρι(Quercus coccifera) και γαύρο (Carpinus orientalis)
924Ah Δάση φυλλοβόλων δρυών με πλατύφυλλη δρυ (Quercus frainetto)
934Αh Ελληνικά δάση πρίνου
951Bh Δάση ελληνικής ελάτης (Abies cephalonica)

Με (*) σημειώνονται οι τύποι οικοτόπων προτεραιότητας.

Με στόχο την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Φορέα λόγω COVID-19,
παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την αποστολή e-mail μηνυμάτων
στο  park.tzoumerka@gmail.com, για την επικοινωνία σας.