Κέντρα Πληροφόρησης

Η ενημέρωση των ντόπιων και των επισκεπτών αποτελούν μια από τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, γι’αυτόν το λόγο έχουν δημιουργηθεί έξι (6) Κέντρα Πληροφόρησης. Τα Κέντρα Πληροφόρησης έχουν στελεχωθεί (ΣΟΧ1/2010 προκήρυξη) με προσωπικό και σκοπός της λειτουργίας τους είναι η ενημέρωση των επισκεπτών για τα αξιοθέατα, τις θέσεις παρατήρησης, τα μονοπάτια, τα μνημεία στο Εθνικό Πάρκο, για διάφορες δραστηριότητες, καθώς και για τις υποχρεώσεις τους εντός της προστατευόμενης περιοχής. Επίσης πραγματοποιούνται ξεναγήσεις οργανωμένων ομάδων επισκεπτών.

Τα Κέντρα Πληροφόρησης βρίσκονται στην Πράμαντα, στους Χουλιαράδες, στην Άγναντα, στο Βουργαρέλι, στη Νεράιδα και στην Καλλιρρόη, στη θέση «Τρία Ποτάμια» και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Φ.Δ.. Ο σκοπός της λειτουργίας των κέντρων πληροφόρησης είναι η δημιουργία ενός δίαυλου επικοινωνίας για την άμεση και πλήρη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων, επισκεπτών και των χρηστών του Εθνικού Πάρκου, ενώ παράλληλα τα αιτήματα και τα προβλήματα των ενδιαφερομένων θα λαμβάνονται υπόψη από το Φ.Δ., ο οποίος έτσι θα λειτουργεί πιο ουσιαστικά και άμεσα  προς όφελος της προστατευόμενης περιοχής.

Στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Τηλ. & Φαξ:
Κέντρο Πληροφόρησης Χουλιαράδων Δημήτριος Καρακήτσιος Υπάλληλος Κέντρου Πληροφόρησης 2651053270
Κέντρο Πληροφόρησης Άγναντας Κων/να Χούμη/ Πάυλος Ζώτος Υπάλληλος Κέντρου Πληροφόρησης/ Φύλακας ΔΕ 2685031490
Κέντρο Πληροφόρησης Βουργαρελίου Ηλίας Γεωργιάδης Φύλακας ΔΕ 2685024334
Κέντρο Πληροφόρησης Νεράιδας Παρασκευή Χαρίση Υπάλληλος Κέντρου Πληροφόρησης 2434032004
Κέντρο Πληροφόρησης Καλλιρρόης (θέση Τρία Ποτάμια) Κων/νος Σακκάς Φύλακας ΔΕ 6959999975

Με στόχο την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Φορέα λόγω COVID-19,
παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την αποστολή e-mail μηνυμάτων
στο  park.tzoumerka@gmail.com, για την επικοινωνία σας.