Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο  

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97617/12244  απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φ.Δ. και Ειδικός Επιστήμονας ο κ.  Σεραφείμ Φελέκης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Έργων (Msc) (ΦΕΚ 790ΥΟΔΔ/31-12-2018).

Πίνακας : Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Σεραφείμ Φελέκης Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Msc Διαχείριση Έργων Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Νικόλαος Τόλιας Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πύλης ΠΕΔ Θεσσαλίας
Χρήστος Γακόπουλος Τελωνειακός Περιφέρεια Θεσσαλίας
Αναστασία Πάνου Πολιτικός Μηχανικός Ακαδημαϊκή, Ερευνητική και εν γένει Επιστημονική Κοινότητα
Δημοσθένης Θεοχαρόπουλος Δασολόγος Ακαδημαϊκή, Ερευνητική και εν γένει Επιστημονική Κοινότητα
Αθανάσιος Μπαζούκας Δασοπόνος ΜηΚυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο)
Ευάγγελος Σταμάτης Ξενοδόχος Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Τζουμέρκων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ευάγγελος Γκουντούφας Τμαματάρχης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Περικλής Μίγδος Δήμαρχος Δήμου Καραϊσκάκη ΠΕΔ Ηπείρου
Δημήτριος Βαρέλης Συνταξιούχος Στρατιωτικός Περιφέρεια Ηπείρου
Μαρία Γκουβά Βιολόγος – Οικολόγος Ακαδημαϊκή, Ερευνητική και εν γένει Επιστημονική Κοινότητα
Ιωάννης Θέος Αρχαιολόγος – Ιστορικός Ακαδημαϊκή, Ερευνητική και εν γένει Επιστημονική Κοινότητα
Ηλίας Δημητριάδης Βιολόγος Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο)
Γεώργιος Γεωλδάσης Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου

Με στόχο την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Φορέα λόγω COVID-19,
παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την αποστολή e-mail μηνυμάτων
στο  park.tzoumerka@gmail.com, για την επικοινωνία σας.